773 700 800

Třešňová 1044, 696 62 Strážnice

PÁR SLOV O

ZATEPLENÍ FASÁD

Nabízíme kompletní servis v opravách a výstavbách všech typů staveb. Provádíme veškeré zednické práce, opravy narušených fasád, nátěry fasád, zdění vnitřních a venkovních příček,omítání příček, izolace fasád rodinných a panelových domů. Rekonstrukce RD a bytových jader (obklady a dlažby) montáž sádrokartonu.

Na zateplení budov používáme vysoce kvalitní výrobky prověřené dlouholetou praxí. Naše systémy pro zateplení budov splňují veškeré požadavky na energetickou účinnost, požární a zvukovou odolnost jak u novostaveb, tak i domů určených pro rekonstrukci.

ZATEPLENÍ FASÁD BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMŮ

Důvodem pro zateplení budov (fasád) je především ekonomická úspora energie a tepla. Nelze pominout ani technické výhody zateplení, kdy díky zateplovacím systémům dochází ke zlepšování celkového fyzického stavu budov. Mimo výše uvedené výhody je nutné zmínit, že při zateplení budov se nijak nezmenšuje obytný prostor domu. Při zateplení také určitě oceníte i možnost nového architektonického řešení fasády a vylepšenou estetickou podobu celého domu s možností výběru široké škály odstínů probarvených fasádních barev a omítek.

CERTIFIKOVANOST PRO ZATEPLENÍ FASÁD

Kvalita dodávaných systémů a naší práce, je dlouhodobě kontrolována nejen dle povinných legislativních předpisů (ETAG 004), ale i celou řadou nepovinných zkoušek a testů. Provádíme také posouzení stavu objektů před zateplením fasád, navrhujeme optimální skladbu systému zateplení pro konkrétní objekt a spolupodílíme se na kontrolním servisu během aplikace systémů zateplení domu. Vše podřizujeme hlavnímu cíli: dlouhodobému a bezproblémovému fungování aplikovaných systémů zateplení. Zajišťujeme rovněž řešení pro regeneraci starších zateplovacích systémů či běžných fasád např.v případě jejich biologického napadení.

TECHNOLOGIE ZATEPLENÍ FASÁD

Příprava podkladu: Podklad pro aplikaci zateplovacího systému (pro lepení izolačních desek) se musí připravit tak, aby splňoval tyto podmínky: - rovinnost ( odstranění, nebo vyrovnání nerovností podkladu ) - čistota podkladu ( odstranění prachu, mastnoty a separačních vrstev) - vyzrálost - vyhovující vlhkost podkladu

Založení zateplovacího systému: Založení zateplovacího systému se provádí pomocí hliníkových zakládacích lišt s okapnicí, jejichž šířkace izolantu. Lišty se připevňují na připravený podklad vodorovně pomocí zatloukacíchždinek. Při nerovnosti podkladu se používá plastových vyrovnávacích podložek. Při napojování lišt je nutné ponechat mezi nimi 2-3 mm mezeru a lišty napojit pomocí příslušných spojek profilů.

Lepení izolačních desek: Nanášení lepící hmoty se provádí vždy tak, aby kontaktní plocha mezi podkladem a deskou následně tvořila min. 40% plochy izolační desky. Desky je nutné lepit celoplošně, nebo ve formě obvodového pásu a třech bodech v podélné ose desky. Izolační desky se lepí ve vodorovných pásech od zakládací lišty od zdola nahoru a na vazbu. Při lepení musí zůstat boční hrana izolantu, stejně jako spára mezi izolačními deskami, bez lepidla.

Broušení a kotvení izolačních desek: Přebroušení desek EPS F se provádí brusným hladítkem z důvodu vyrovnání povrchu, jelikož další nanášené vrstvy povrch desek kopírují. S broušením můžeme začít nejdříve 24 hodin po nalepení desek. V případě degradace polystyrenu (zežloutnutí) např. po dlouhém přerušení práce, je nutné povrch plošně přebrousit. Po přebroušení je nutno povrch pečlivě omést. Otvory pro kotvení hmoždinkami musí být kolmé k rovině povrchu izolačních desek a hloubka otvoru musí být minimálně o 10mm větší než kotevní délka hmoždinky. Při vrtání se nesmí poškodit povrch izolantu. Talířky hmoždinek musí lícovat s povrchem desek. Kotvení se provádí nejdříve 48 hodin po nalepení izolačních desek.

Základní a armovací vrstva: Základní vrstva je důležitá pro mechanickou odolnost celého zateplení a vytváří podklad pro finální povrchovou úpravu. Správným provedením základní vrstvy zajišťujeme dlouhodobou ochranu izolantu před mechanickými i klimatickými vlivy.

Povrchová finální vrstva: Finální fází kompletního zateplovacího systému je povrchová úprava. S její aplikací můžeme začít po vyzrání základní vrstvy (min. 7-10 dní). Nejprve plochu napenetrujeme příslušným penetračním nátěrem a po proschnutí penetrace (obvykle druhý den po její aplikaci), se nanáší finální povrchová úprava. Omítky se obvykle natahují nerezovým hladítkem a ihned poté se zpracovávají plastovým hladítkem nebo válečkem do požadované struktury. Vhodné jsou strukturální omítky s min. velikostí zrna 1,5 mm. Případné přetírání barvou může následovat až po dokonalém vyzrání a vytvrdnutí omítky. Tmavé odstíny = vyšší teplota povrchu zateplovacího systému. Přehřívání povrchu zateplovacího systému může způsobit rychlejší stárnutí jeho komponent a tím zkrácení životnosti celého systému. Pro ETICS se nedoporučují odstíny s HBW oe 30. Vhodnost vybraného odstínu konzultujte s dodavatelem.